Esoroka

Ocenenie za prejav ekonomickej a sociálnej solidarity

Nominovať

Organizátor

Organizátorom ocenenia je Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v súčinnosti s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Katedra je popredné vedecko-pedagogické pracovisko na Slovensku so zameraním na interdisciplinárny výskum v oblasti sociálneho rozvoja s cieľom zvyšovania úrovne kvality života. Je si vedomá kľúčového významu aktivít všetkých sektorov národného hospodárstva, ktoré sú realizované prostredníctvom prejavu ekonomickej a sociálnej solidarity a majú pozitívny spoločenský dopad.

Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EUBANárodohospodárska fakulta EUBA

Partneri ocenenia

NN